Plan prezentacji

Imię i nazwisko ..............................................

TEMAT (pełne brzmienie z obowiązującej w danym roku szkolnej listy tematów) ......................................................................................................................

I. Literatura podmiotu

1. .............................................................

2. .............................................................

3. .............................................................

II. Literatura przedmiotu

1. .............................................................

2. .............................................................

3. .............................................................

III. Ramowy plan wypowiedzi

1. Określenie problemu (teza)

2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści)

a .............................................................

b. .............................................................

c. .............................................................

d. .............................................................

3. Wnioski

IV. Materiały pomocnicze

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

V. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji

Podpis zdającego (Czytelny, własnoręczny)

Projekty

Projekt unijny

ue

_____________________

Program Operacyjny

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com