2010-12-30    

ACROSS POLAND PROJECT KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO         

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w Wielkim Konkursie "ACROSS POLAND PROJECT". Konkurs skierowany jest zarówno do uczniów gimnazjum jak i liceum. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie w języku angielskim pracy typu projekt, w której przedstawią informacje na temat historii, geografii lub kultury naszego regionu (możecie opowiedzieć o Jastrzębiu-Zdroju, zabytkach, przyrodzie, osobie pochodzącej lub mieszkającej w okolicy, o ciekawym znalezisku lub potrawie regionalnej to wy decydujecie o czym chcecie pisać). Praca konkursowa powinna zawierać zdjęcia i informacje, jak również ćwiczenia nawiązujące do przedstawionych informacji (np. ćwiczenia na słownictwo, ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia tekstu). Praca konkursowa może być stworzona przez 2-4 osobowe zespoły i musi stanowić oryginalną twórczość uczniów. W żadnej swojej części nie może być plagiatem, kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Prace należy przekazywać do swoich nauczycieli j. angielskiego, bądź do pana Zozworka do dnia 15 kwietnia 2011.Trzy najlepsze prace z gimnazjum, jak również trzy najlepsze z liceum biorą udział w etapie ogólnopolskim. Regulamin konkursu dostępny jest na www.egis.com.pl/?m=pageid=282 Więcej informacji udziela pan Zozworek, bądź inni nauczyciele j. angielskiego

Międzynarodowy Konkurs - Kangur Matematyczny.         

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest w kilku kategoriach, które obejmują, między innymi, następujące klasy:

Kadet

klasy I i II gimnazjów;

Junior

klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;

Student

klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25%przewidzianych za dane zadanie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

W tym roku szkolnym również Nasza Szkoła będzie brała udział w tym przedsięwzięciu. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny" jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 8 zł od osoby do dnia 12.01.2011 ( wpłat należy dokonać u swojego nauczyciela matematyki).

Konkurs odbędzie się 17.03.2011 r. - godz. 9.00.

Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulaminy-net.pdf

Wyniki etapu szkolnego XI Konkursu Matematycznego         

Wyniki etapu szkolnego

XI Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów 2010/2011

10 grudnia 2010 (piątek) o godzinie 8.30 w Naszej Szkole odbył się etap szkolny XI Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów 2010/2011.

Osoby, które zakwalifikowały się do Finału, który odbędzie się 14 marca 2011r  w Naszej Szkole to: Ewa Myśliwiec klasa 2aDominik Zając klasa 2fIzabela Musztyfaga klasa 2d   Wszystkim uczestnikom gratulujemy a Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów!!!

Prawa człowieka         

„Prawa człowieka" – pusty slogan czy nasze rzeczywiste przywileje? W dzisiejszych czasach często mówi się o naszych prawach, lecz czy sami jesteśmy ich świadomi? Co roku 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, warto więc z tej okazji dowiedzieć się więcej na ten temat... W 1948 roku podpisano Deklarację Praw Człowieka, której głównym i podstawowym założeniem jest prawo każdego człowieka do życia i to z niego wynikają wszystkie inne prawa i przywileje. Są to m.in. wolność i nietykalność osobista oraz ochrona korespondencji i mienia - zapewniają one możliwość posiadania i pewność, że nikt nie może zagrabić naszego majątku, ani też naruszać naszej prywatności w żaden nieprzyjemny dla nas sposób. W trosce o dobro wszystkich ludzi Deklaracja Praw Człowieka reguluje także kwestię kar i pracy – zakazane są tortury, niewolnictwo, praca przymusowa i obowiązkowa – niezależnie od rasy, koloru skóry i pochodzenia nikt nie ma prawa zmuszać nas do wykonywania określonego zawodu, czy też torturować drugiego człowieka w celu wymuszenia takich, a nie innych decyzji. Wolny wybór mamy także w kwestii wchodzenia w związki – przysługuje nam prawo do zawierania małżeństw i zakładania rodzin, dla nas dość oczywiste, jednak w innych krajach nagminnie łamane. W sytuacji nieprzestrzegania takich podstawowych praw ludzkich i niezadowolenia z danych warunków mamy możliwość wyrażenia swoich przekonań dzięki wolności zgromadzeń i zrzeszeń. Korzystając z tego przywileju należy jednak pamiętać o zachowaniu wszystkich wspomnianych wcześniej praw innych ludzi, to znaczy, że podczas manifestacji naszego niezadowolenia nie może ucierpieć żaden inny człowiek. Kolejną kwestią, zależącą tylko i wyłącznie od nas samych, jest religia – wolność sumienia i wyznania gwarantuje nam możliwość wyznawania swojej wiary bez przymusu i szykanowania ze strony innych ludzi.

Prawa człowieka posiada każdy z nas, niezależnie od sytuacji, w jakiej znajduje się w danej chwili, przykładem tego są przestępcy, mają oni prawo do niezawisłego, bezstronniczego sądu, który wyda mądry i sprawiedliwy wyrok, istnieje także zasada domniemania niewinności, w myśl której, każdy jest traktowany, jak niewinny człowiek, ewentualną winę muszą udowodnić mocne, konkretne dowody. Prawa człowieka obowiązują nie tylko mieszkańców danego kraju czy społeczności, są międzynarodowe, dlatego istnieje także prawo zabraniające masowego wydalania cudzoziemców. Oprócz przytoczonych przykładów istnieją jeszcze inne prawa, które każdy z nas dla własnego dobra powinien znać. W końcu, kto lepiej zadba o nasze przywileje, jeżeli nie my sami? Niestety są miejsca na świecie, gdzie ludzie nie mogą się z nich tak swobodnie cieszyć. O ich prawa walczą specjalnie do tego powołane instytucje, jednak również my możemy spróbować włączyć się w tę walkę na rzecz innych.

Także w naszej szkole prowadzone są inicjatywy wspierające walkę z łamaniem praw innych ludzi pokrzywdzonych przez "los". Twoje wsparcie zmienia świat. Dziś pomożesz Innym - jutro ktoś pomoże Tobie! Solidaryzujmy się z wszystkimi oczekującymi naszego wsparcia. Przyłącz się do nas. Wybierz swoją akcję w naszej szkole. Zbieramy złotówki na wspieranie dzieci w domach dziecka. Na umilanie czasu chorym małym pacjentom, długo przebywającym w klinikach czy hospicjach. Warto zastanowić się nad przyłączeniem się do któregoś z nich!

Konkurs przedmiotowy z matematyki.         

W dniu 18.11.2010 odbyły się szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. W wyniku tych eliminacji dwoje uczniów naszego gimnazjum zostało zakwalifikowanych do etapu rejonowego, są to : Izabela Marchewka uczennica klasy 3 F, oraz Bartosz Antończyk uczeń klasy 3 A. Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych SUKCESÓW!!!

Wspomnienia z wymiany partnerskiej Jastrzębie-Zdrój - Ibbenbürren         

Projekt :

,, Zrozumieć przeszłośc – Współtworzyć przyszłość ,,

W pierwszym tygodniu pażdziernika mieliśmy okazję gościć u siebie młodzież z miasta partnerskiego Jastrzębia Zdroju – Ibbenbürren. Grupa z Niemiec przyjechała do nas na tydzień. Siedem dni to niewiele aby pokazać naszym partnerom to co najciekawsze w naszym regionie i mieście.

Głównym tematem spotkania była wspólna polsko–niemiecka historia, jej zakręty i wpływ na obecne czasy. W związku z tym zorganizowaliśmy wyjazd do Oświęcimia i spotkanie w Centrum Dialogu ze świadkiem czasu (fotografem z obozu Auschwitz) oraz wyjazd do Krakowa, gdzie zwiedzaliśmy stare miasto, Wawel, dzielnicę Kazimierz i mielimy okazję wysłuchać koncertu muzyki klezmerskiej.

Staraliśmy się jednak aby program nie opierał się tylko i wyłącznie na badaniu i rozumieniu historii. Aby móc się lepiej poznać zorganizowaliśmy wycieczkę do leżącego nieopodal Cieszyna, wspólne wyjście na kręgle oraz zwiedzanie zdrojowej dzielnicy naszego miasta.

Nasi goście mieli również okazję spotkać się z prezydentem Marianem Janeckim, który przybliżył im nieco naszą najnowszą historię, czyli historię powstania NSZZ,,Solidarność,, w Jastrzębiu-Zdroju. W związku z niedawnymi obchodami 30-lecia NSZZ zaprosiliśmy naszych partnerów do zwiedzania kopalni ,,Zofiówka,, oraz znajdującej się na jej terenie wystawy poświęconej tamtym wydarzeniom.

Mamy nadzieję, że nasi goście byli zadowoleni z pobytu w naszym mieście. Mieszkając w polskich domach mogli poznać obyczaje, kuchnię i nasze życie codzienne.

Od zniewolenia do niepodległości         

W środę, 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II odbył się I Miejski Konkurs Historyczny pt. "Od zniewolenia do niepodległości". Przedsięwzięcie cieszyło się dużą popularnością - wzięło w nim udział 26 uczestników, którzy utworzyli 13 drużyn. Część młodych historyków przyjechała spoza naszego miasta - Rybnika i Pawłowic. Organizatorami konkursu było dwoje nauczycieli ZS nr 5: Katarzyna Małoszyc i Janusz Lubszczyk przy współudziale Galerii Historii Miasta - Miejski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy zmierzyli się z historią Polski począwszy od końca XVIII-wieku do początku XX, kiedy nasz kraj odzyskał niepodległość. W pierwszej części konkursu młodzież rozwiązywała test, w drugiej - odpowiadała na pytania.

Do ścisłego finału przeszły cztery drużyny reprezentujące: ZS nr 1, ZS nr 6 i dwa zespoły z ZS nr 3. Nasi uczniowie w składzie:Piotr Władysławski i Dominik Gruca finalnie wywalczyli III miejsce Druga drużyna, która reprezentowała naszą szkołę w finale, to uczniowie III LO: Monika Pluskota i Paweł Janeta. Wszyscy uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez mgr M. Rudowską. Gratulujemy!

VI Bieg Niepodległości         

VI Bieg Niepodległości odbył się 10 listopada w Parku Zdrojowym. Celem imprezy było promowanie aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II oraz Klub Biegacza MOSIR Jastrzębie -Zdrój. W kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych III miejsce zdobyła uczennica klasy Ia Anna Osiadacz , natomiast w kategorii chłopców również na trzeciej pozycji uplasował się zawodnik naszej szkoły - Szymon Brela z klasy III.  Gratulujemy.

Lekcja geografii na Uniwersytecie         

17 listopada uczniowie z klas pierwszych i drugich naszego liceum uczestniczyli w zajęciach geografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie dowiedzieli się jak rozpoznawać skały i posiedli praktyczne umiejętności prognozowania pogody.

15 lat III LO         

Dziś, czyli 26 listopada 2010 roku nasze III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego świętowało swoje piętnastolecie. W tym uroczystym dla całej społeczności uczniowskiej i nauczycieli dniu towarzyszyli nam znakomici goście, którzy licznie przybyli do nas na akademię z wiązankami pięknych kwiatów i „garściami" wzruszających życzeń.

Wśród nich była pani mgr Janina Kowalewska – inicjatorka i pierwsza dyrektor III liceum, Prezydent Miasta Jastrzębia – Zdroju pan Marian Janecki, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci liceum i nauczyciele, którzy zasilali kadrę pedagogiczną od początku istnienia naszego liceum, przedstawiciele władz miasta i różnych organizacji.

Pani dyrektor Wioletta Brzykcy wnikliwe przedstawiła 15 lat działalności naszego liceum, przypomniała jego początki, zmagania, sukcesy.. . W naszych sercach zrobiło się „szczególnie". Potem głos zabrała w imieniu absolwentów III LO Marta Kaniewska, wspominając z ogromną sympatią szkołę, z którą w pewien sposób na zawsze się związała, bo tu poznała swojego męża. O wieloletniej współpracy z młodzieżą liceum i nauczycielami mówił ciepło Prezes Związku Sybiraków pan Ryszard Czernecki, podbijając tym samym serca młodzieży. Padło jeszcze wiele ważnych, fantastycznych słów pod adresem szkoły..., ale emocje jeszcze nie opadły ... .

Jednak nadmienić należy, że właśnie ta uroczystość była świetną okazją, by pogratulować uczestnikom konkursu „O Laur Wyspiańskiego". W tym roku wpłynęły 63 prace, a od jury konkursu wiemy, że wybór laureatów nie był łatwy.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów naszej szkoły – Julii Żytko, Mateusza Idzika i szkolnego zespołu wokalnego pod kierunkiem pani Moniki Czulak. Wkrótce pojawi się obszerniejsze sprawozdanie z uroczystości obchodów 15 – lecia III LO.

Wizyta w teatrze        

Dnia 18 października odbyła się wycieczka do Teatru Lalek Banialuka,znajdującego się w Bielsku-Białej miasta, które, swoją drogą, o tej porze roku jest wyjątkowo urokliwe. Rano na miejsce spotkania przybyło sporo uczniów klas III A, C oraz F. Po niespełna godzinie już wprowadzaliśmy zamęt na korytarzu teatru.

Reżyserem spektaklu jest François Lazaro, twórca wielu nowatorskich w formie przedstawień. Jego kolejna propozycja, „Król umiera", zaczęła się bardzo tajemniczo i ciekawiła od pierwszych swych minut. Przedstawienie ma za zadanie oddać przejmujący obraz samotności i przemijania, a także ponadczasowy, etyczny i moralny problem władzy. W interpretacji reżysera to traktat o człowieku, jego wielkości i upadku, pogrążeniu się we władzy, dającej złudne poczucie bezgranicznej nietykalności i nieprzemijalności. Scenografia nie była wyszukana lub bogata, jednak fakt ten dobitnie ukazuje uniwersalizm treści przedstawienia – ponadczasowy problem władzy i jej zdeformowanych form, małości człowieka podporządkowanego cyklom biologii, ale także fenomenu odradzania. Plastyczność lalek i ludzkich postaci oraz sugestywna muzyka kreują niezwykły, metaforyczny świat. Tworzą widowisko wyraziste, oryginalne, oddające ekspresyjność teatru absurdu Ionesco. Niektórzy uczniowie przyznają, że nie do końca zrozumieli przekaz, jednak przedstawienie pochłonęło ich bez reszty. Opracowanie: Daniela Dziergas

Osobliwości Świata Fizyki         

We wrześniu w naszej Szkole zostały zorganizowane 3 wycieczki przedmiotowe z fizykido Katowic do Instytutu Fizyki znajdującego się na Uniwersytecie Śląskim. Organizatorkami tych wycieczek były Panie: mgr Ewa Mentel, dr Iwona Dębiec oraz mgr Zuzanna Trzeciak. Uczniowie klas II gimnazjum oraz uczniowie LO mieli możliwość zetknięcia z ciekawym podejściem do trudnego przedmiotu jakim jest fizyka, mogli obserwować doświadczenia jakich w szkole nie zobaczą ze względu na dużo większe możliwości Instytutu Fizyki. Wycieczki na pewno będą miały duży wpływ na stosunek uczniów do przedmiotu i większą chęć do nauki fizyki.

Program wykładów

„Wszystkie siły wszechświata"

Do opisu wszystkiego co dzieje się we wszech- świecie wystarczy użyć tylko czterech sił. Są to oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe i silne... jednak o naszej codzienności decydują tylko dwa pierwsze z nich...

„Termodynamika domowa"

Aby zrozumieć jak działa lodówka, dlaczego niektóre mieszaniny ochładzają się, na czym polega przegrzanie cieczy i dlaczego mikrofale "ogrzewają" potrawy, wystarczy poznać dwie zasady rządzące termodynamiką...

„Niezawodna mechanika"

Prawa mechaniki towarzyszą nam przez całe życie i wiele z nich potrafimy stosować intuicyjnie. Jednak aby pracować nie męcząc się, umieć zachować równowagę czy zostać mistrzem gry w bilard, dobrze jest poznać kilka najważniejszych...

Dzień Kota         

2 października w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum,czyli Dzień Kota. Zabawa była organizowana przez klasy drugie, które włożyły w przygotowania dużo pracy i wysiłku. Obowiązywała tematyka Halloween, a więc można było spotkać wiele duchów i czarownic.

Klasy pierwsze bardzo dobrze przygotowały się do konkurencji. Nie straszne im były karkołomne zadania, takie jak taniec z miotłą, czy wyścigi w piciu mleka. Sprawdzane było również, czy pierwszoklasiści zapoznali się dobrze z naszą szkołą i nauczycielami, bowiem jedną z konkurencji był quiz dotyczący naszego gimnazjum. Musieli potrafić wymienić sale komputerowe, jak również wiedzieć, jacy nauczyciele noszą okulary. Wszystko to oceniało jury w składzie: pani dyrektor Wioletta Brzykcy, pani dyrektor Renata Bethge, pani Małgorzata Lemańska, opiekunka biblioteki szkolnej, oraz przedstawicielka samorządu szkolnego Klaudyna Pielecka . Po ciężkich zmaganiach i wyrównanej walce wygrała klasa I d, która ma się z czego cieszyć, bowiem wygrała 3 dni bez pytania.

Wszyscy dobrze się bawili, zarówno pierwszoklasiści, jak i ich wychowawcy. W przyszłym roku to „koty" staną przed ciężkim zadaniem organizacji otrzęsin. Miejmy nadzieję, że pójdzie im tak dobrze, jak podczas tegorocznej uroczystości.

V Międzyszkolny Konkurs o Laur Wyspiańskiego        

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu inspirowanego wszechstronną twórczością Stanisława Wyspiańskiego.

Zasady udziału w konkursie:

- konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

- prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych

- uczestnicy tworzą tekst literacki lub pracę plastyczną na jeden z wybranych tematów:

1. „Ha! temperamenta grają!

Temperament gra, zwycięża..." – sceny dramatyczne lub inna forma literacka

2. Opowiadanie, którego akcja rozgrywa się w scenerii jednego z obrazów Stanisława Wyspiańskiego:„Planty o świcie" lub „Chochoły".

3. Plastyczne interpretacje scen „Wesela" lub wierszy Stanisława Wyspiańskiego (technika dowolna)

- autorów prac prosimy o podanie imienia i nazwiska, klasy, adresu szkoły oraz imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna

- prace należy nadsyłać do 10 listopada 2010 r. na adres:

Zespół Szkół nr 3

im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6

44-335 Jastrzębie Zdrój

z dopiskiem „Laur Wyspiańskiego",

- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada 2010 roku w ZS nr 3 im. S. Wyspiańskiego podczas uroczystości XV-lecia III LO.

- dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły (tel. 0324713562, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Serdecznie zapraszamy!

XIX Wojewódzki Konkurs Matematyczny         

XIX Wojewódzkim Konkursie Matematycznym Izabela Marchewka z klasy 3FJustyna Andrzejewska z klasy 3E Anna Lazar z klasy 3E wezmą udział w eliminacjach w

XIX Wojewódzkim Konkursie Matematycznym  "Nudna Matematyka"

Cele konkursu:

• rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci i młodzieży,

• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

• wyrabianie sprawności w przeprowadzaniu analizy zadania,

• rozwijanie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań.

Konkurs jest organizowany przez

PRACOWNIĘ MATEMATYKI i INFORMATYKI

Pałacu Młodzieży w Katowicach

oraz Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość"

Życzymy Powodzenia!!!

Projekty

Projekt unijny

ue

_____________________

Program Operacyjny

Galeria

Tu obejrzysz aktualne zdjęcia

 

 

Zobacz więcej

Biblioteka

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziełek - Piątek
7:30 -16:00
 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com