2007-12-06    

Mikołajki        

10 grudnia w naszej szkole odbyły się "mikołajki" zorganizowane przez klasę 3a z gimnazjum. Klasa przygotowała wiele rekwizytów i strojów. Było dwóch Mikołajów z workami pełnych łakoci. Towarzyszyli im podzieleni na dwie grupy: diabeł i diablice, elfy, anioły i renifery. Mikołajowe postacie były pięknie wystrojone. Słodycze trafiały do wszystkich, którzy wykazali się śpiewaniem kolędy lub recytowaniem wierszyka. Uczniowie którzy byli niegrzeczni, dostawali rózgi. Delegacje Mikołajów były przyjmowane bardzo różnie. Na twarzach uczniów malowały się: zdziwienie, zadowolenie, niepokój, czasem nawet i przestrach (to pewnie ze względu na okropnego diabła z widłami). Większość klas zjadła chyba trema i uczniowie nie brali udziału w zabawie. Jednak są klasy, w których zabawa była naprawdę przednia. Mikołaj przyjęty z wielkim entuzjazmem, wspólne śpiewanie i okrzyki radości. Ja jako uczestnik i poniekąd organizator, uważam, że Mikołajki były bardzo udane i przyjemne. Joachim Kubieniec.

IV Gimnazjalny Festiwal Teatralny         

Jak co roku, w naszej szkole miał miejsce IV już Gimnazjalny Festiwal Teatralny. W ten sposób uczczono Dzień Patrona – Stanisława Wyspiańskiego. W dniach 23 i 26 listopada 2007 r. komisja w składzie wicedyrektor pani Ewa Mentel, pani Małgorzata Lemańska, uczennica kl. III g Dominika Goraus obejrzała sześć spektakli przygotowanych przez uczniów: Klasa I a przedstawiła fragment dramatu „Romeo i Julia",Klasa I c przygotowała przedstawienie, do którego scenariusz napisali uczniowie, nosiło ono tytuł „Nianiek".Klasa I e przedstawiła fragment dramatu „Balladyna".Klasa I g fragment dramatu Romeo i Julia. Klasa II d pokazała show pod tytułem „Ewa mówi prosto z mostu" z wykorzystaniem fragmentów dzieł literackich „Romeo i Julia", „Pan Tadeusz", „Zemsta".Klasa III c zaprezentowała adaptację utworu Sławomira Mrożka „Wesele w Atomicach"Uczniowie bardzo starannie przygotowali się do swoich prezentacji. Przygotowano afisze, scenografię, oprawę muzyczną oraz stroje odpowiednie do przedstawianej sztuki. Zwyciężyła klasa II d, drugie miejsce zajęła kl. III c, trzecie miejsce dla kl. I e. Na wyróżnienie zasługują również świetne kreacje aktorskie Ewy Pisarczyk z kl. II d oraz Olgi Grzeszczuk z kl. III c. Nagrody dla laureatów ufundowała Rada Rodziców.

Obchody Roku Wyspiańskiego         

Kilka słów ku pamięci mistrza. W 2007 roku przypada jubileusz stulecia śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Poeta zapewnił sobie czołowe miejsce w dramaturgii Młodej Polski już pierwszymi utworami. Był bez wątpienia najbardziej wszechstronnym artystą tej epoki: dramaturg, poeta, malarz, grafik, ilustrator, projektant witraży, polichromii, plakatów i aranżacji wnętrz, okazjonalnie także nieformalny reżyser i scenograf. Przełomowe w jego karierze okażą się projekty witraży wawelskich i prapremiera „Wesela". Wystawiona 16 marca 1901 roku sztuka staje się artystyczna sensacja, towarzyskim skandalem i prawdziwym „spektaklem kultowym". Przez potomnych nazywana będzie najważniejszym utworem, jaki o Polsce napisano po polsku. Wyspiański awansuje do miana „narodowego wieszcza". Kazimierz Przerwa- Tetmajer ogłasza go największym po Mickiewiczu i Słowackim poeta polskim. Przez całe swoje krótkie życie, od urodzenia aż do przedwczesnej śmierci związany był z Krakowem. Pracował do ostatnich chwil życia, mimo że postępująca choroba uniemożliwiała mu chodzenie. Gdy umiera 28 listopada 1907 roku, ma zaledwie 38 lat. Jego pogrzeb staje się wielką narodową manifestacją. W ostatniej drodze – z kościoła Mariackiego przez Wawel na Skałkę – towarzyszy mu kilkadziesiąt tysięcy osób. I bicie dzwonu Zygmunta. Kilka słów o dorobku szkoły Minęły 4 lata od nadania Zespołowi Szkół Nr 3 imienia Stanisława Wyspiańskiego, artysty zaliczanego do panteonu narodowych wieszczów. Młodzież gimnazjalna i licealna, idąc w ślady Mistrza, co roku daje popis swych umiejętności plastycznych i aktorskich. Tradycją stał się Szkolny Festiwal Teatralny. Biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór o literaturę przedmiotową i podmiotową związaną z Wyspiańskim. Szkolne Koło Miłośników Twórczości Artystycznej St. Wyspiańskiego jest autorem przewodnika „Spacerkiem po Krakowie Stanisława Wyspiańskiego" oraz specjalnego wydania gazetki, w której zamieszczone zostały referaty młodzieży z sesji popularnonaukowych poświeconych życiu i twórczości poety. Strona internetowa szkoły została wzbogacona o link pod hasłem Patron. Tam można znaleźć między innymi dramaty i poezje Wyspiańskiego. W naszym skromnym dorobku mamy tez sporo pięknych i wartościowych prac malarskich naszych uczniów, dekoracje z przedstawień, albumy, prezentacje multimedialne. W ostatnim czasie dorobiliśmy się nowej kawiarenki „Pod chochołem" , gdzie chętnie przesiadujemy na przerwach lub przed lekcjami, popijając gorącą czekoladę i zajadając pyszne kołaczyki. Tradycją stały się również „Wyspiany" - statuetki wręczane nauczycielom i uczniom w różnych kategoriach, np., naukowych, artystycznych, literackich. Kilka słów o naszych planach Pomysłów nam nie brakuje..., ale jeszcze w tym roku szkolnym zamierzamy zagospodarować „Rydlówkę" – bo tak nazwaliśmy fragment pomieszczenia w pobliżu szatni. Szkoła jest mała, liczy się więc każdy wolny kąt. W „Rydlówce" będą mogły się odbywać jakieś dodatkowe zajęcia, np. próby teatralne, warsztaty dziennikarskie. Liczymy oczywiście na pomoc Rady Rodziców. Planujemy również w najbliższym czasie uzupełnić stronę internetową z Patronem w haśle. Zamieścimy teksty kolejnych dramatów, ważne cytaty, ciekawe wypracowania i referaty uczniowskie, prace plastyczne, prezentacje multimedialne., no i wycieczki po muzeach, w których można znaleźć obrazy St. Wyspiańskiego. Kilka słów o tym, co się teraz dzieje w naszej szkole 7 grudnia 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym dorobku artystycznym autora „Wesela", ogłosił rok 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego. Jak szkoła nosząca imię artysty jesteśmy zobowiązani pamiętać o naszym Patronie przez cały rok. Poloniści przy współpracy biblioteki szkolnej, plastyków i historyków oraz wychowawców klas realizują zaplanowane przedsięwzięcia. 10 września 2007 w Muzeum w Sosnowcu odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół, których patronem jest Stanisław Wyspiański. Spotkanie miało na celu utworzenie Klubu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego oraz wymianę doświadczeń w zakresie popularyzowania sylwetki patrona wśród młodzieży. Współorganizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 27 im. St. Wyspiańskiego w Sosnowcu. Organizatorzy spotkania przedstawili wstępny projekt współpracy, który odbędzie realizowany przez najbliższe lata. Wspólnie organizowane imprezy pozwolą ujawnić młodzieży swoje talenty i zawiązać nowe przyjaźnie. Młodzież ponadto wzięła udział w wernisażu wystawy „Młodopolska cyganeria", obejrzała fragmenty „Wesela" w wykonaniu kolegów i koleżanek z sosnowieckej szkoły, wysłuchała wykładu profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego – wprowadzającego w krakowskie młodopolskie klimaty i wzięła udział w warsztatach plastycznych. Już tradycyjnie został ogłoszony wśród młodzieży szkoły Festiwal Teatralny, czwarty z kolei, a prezentacje odbywają się od 20 listopada. 28 listopada 2007 r. nastąpi uroczyste rozstrzygnięcie kilku konkursów: - konkurs na afisz teatralny; - Międzyszkolny Konkurs o Laur Wyspiańskiego (już trzeci z kolei), tym razem dla szkół w mieście i w Polsce, które noszą imię Wyspiańskiego. Zwycięzcy zostaną uhonorowani statuetkami „Wyspiana", a ich prace będzie można znaleźć w „Interlekcji";- konkurs pod hasłem „ Życie i twórczość St. Wyspiańskiego" ogłoszony przez bibliotekę szkolną.Ważnym przedsięwzięciem jest realizacja ścieżki przedmiotowej w gimnazjum – młodzież ma możliwość wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych lekcjach i warsztatach poświęconych Patronowi szkoły. Oprócz tego tradycyjnie młodzież odwiedza Kraków ( „Rydlówka", Muzem St. Wyspiańskiego, Kryptę Zasłużonych na Skałace, Teatr im. J. Słowackiego, kościół oo. Franciszkanów). Wycieczki do Krakowa połączone są najczęściej ze spektaklem teatralnym. W tym roku licealiści odwiedzili także Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach i wzięli udział w przedstawieniu „Wesela" w reżyserii Rudolfa Zioło. Dumą napawa nas możliwość wzięcia udziału w uroczystej mszy świętej w dniu 100 rocznicy śmierci artysty w kościele oo. Paulinów na Skałce i w ceremonii składania kwiatów przy jego grobie w Krypcie Zasłużonych. Mszę odprawi arcybiskup Krakowa ks. Dziwisz. Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie i na zaproszenie Prezydenta Miasta Jacka Majchrowskiego młodzież naszej szkoły będzie miała okazję zwiedzić również wystawę „Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny". W ten oto sposób włączymy się w święto, jakie Kraków przygotował dla uczczenia pamięci Stanisława Wyspiańskiego.

Patron uwznioślony         

Niewiele jest tak historycznych i uroczystych momentów w karierze uczniowskiej i historii szkoły jak ten, który dane nam było przeżyć 28. listopada 2007roku w Krakowie w słoneczny zimowy poranek. Na zaproszenie Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i Prezydenta Miasta Krakowa - Jacka Majchrowskiego oraz organizatorów festiwalu "Wyspiański 2007" uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. w dniu 100.rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego w kościele oo. Paulinów na Skałce. Na uroczystość, która była kulminacją bogatego programu wydarzeń rocznicowych, przybyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Kultury, władz Krakowa i województwa, krakowskich uczelni oraz delegacje szkół z całego kraju wraz z pocztami sztandarowymi. Mszy św. w pięknej oprawie (min. recytacja fragmentów poezji Wyspiańskiego przez aktora Starego Teatru, wspaniały śpiew chóru) przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, co zauważono, imiennik Wyspiańskiego. W swej homilii odwoływał się do historii wielkiego poprzednika artysty - św. Stanisława - patrona Polaków, na cześć którego Wyspiański otrzymał imię, oraz twórczości czwartego wieszcza. "W setną rocznicę śmierci poety i malarza dziękujemy za jego wielkie dramaty. Za Noc listopadową, Wyzwolenie i Wesele, które odsłania przed nami ducha narodowego, zakorzenionego głęboko w chrześcijaństwie, w miłości do Boga i do drugiego człowieka"- powiedział arcybiskup. Na zakończenie uroczystości wymieniono wszystkie szkoły, których delegacje przybyły na Skałkę, a którym patronuje Wyspiański. Anna Polony - aktorka Starego Teatru przypomniała fragment "Wyzwolenia", a Joanna Sławińska wyśpiewała aktorsko utwór "Niech nikt nad grobem mi nie płacze". Wrażenia naprawdę niecodzienne! Następnie odbyła się ceremonia składania kwiatów przy grobie artysty w Krypcie Zasłużonych - panteonie wielkich Polaków. Tam też udało się nam spotkać wnuczkę Stanisława Wyspiańskiego - p. Dorotę Wyspiańską - Zapędowską, która powiedziała, patrząc na tłum młodych ludzi przy grobie wieszcza: "Dziadek jest teraz szczęśliwy..." Wśród składających kwiaty dostrzegliśmy też panią Marię Rydlową - kustosza Muzeum Młodej Polski w Bronowicach Małych, która już niejednokrotnie z pasją przybliżała uczniom naszej szkoły kulturę Młodej Polski, okoliczności powstania "Wesela" i oprowadzała po miejscu, w którym się odbyło. Był także czas na wspólne zdjęcia, a nasza uczennica Anna Tomaśko odpowiadała na pytania reporterowi "Dziennika Polskiego". Ucztą dla duszy była również wizyta w Muzeum Narodowym, w którym poprzedniego dnia odbył się wernisaż wystawy "Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny". Dzięki uprzejmości muzeum grupy młodzieży ze szkół Wyspiańskiego mogły bezpłatnie zwiedzić wystawę - jedno z najdonioślejszych wydarzeń artystycznych w programie Roku Wyspiańskiego. Ekspozycja ma charakter multimedialny, prezentuje wielkoformatowe reprodukcje, rekwizyty teatralne, projekty witraży dla katedry we Lwowie i katedry wawelskiej uzupełnione filmową impresją pokazywaną symultanicznie na kilku ekranach, co wywołuje niesamowite wrażenie, podobnie jak roślinne ornamenty nasturcji i róż oglądane w rozświetlonej i zabudowanej lustrami przestrzeni. Można było stanąć we wnętrzu odtwarzającym scenę z premiery "Wesela", zbudowanym zgodnie z autorskimi didaskaliami, przejść wzdłuż "dźwiękowych kloszy" z filmowymi cytatami dramatu w reżyserii A. Wajdy i podziwiać witającego zwiedzających chochoła z rozkwitłą pąsową różą. Kurator wystawy - p. Janusz Wałek - powiedział, że jej niecodzienność ma rzucić czar na widza, uruchomić wyobraźnię i zobaczyć Wyspiańskiego jako artystę wszechstronnego, wielkiego wizjonera, twórcę oryginalnego języka w sztuce; artystę do czytania, słuchania, oglądania... Doświadczyliśmy tego synkretyzmu na własnej skórze. Warto było! Polecamy wszystkim! Te wspaniałe wrażenia pozostaną w nas na długo, umacniając świadomość, jak wielką i ciekawą osobowością był nasz patron.

Nauczyciele języków obcych dla dzieci z pogotowia opiekuńczo - wychowawczego         

Dnia 11 grudnia 2007r. nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Jastrzębiu Zdroju w osobach: - mgr Karolina Stanaszek- mgr Katarzyna Poręba- mgr Izabela Duk – Bochnak przeprowadziły dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczo – Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju konkurs pod tytułem „Poznaj bliżej Francję i Niemcy". Na wstępie zapoznano uczestników z regulaminem konkursu. W konkursie wzięło udział 10 dzieci (3 dziewczynki i 7 chłopców): Brajan 11 lat Kamila 7 lat Bożena 13 lat Kinga 12 lat Dominika 13 lat Krzysztof 13 lat Dominik 4 latka Marcin 12 lat Grzegorz 9 lat Małgosia 14 lat którzy zostali podzieleni na 3 grupy. Konkurs obejmował proste wiadomości o Francji i Niemczech (flagi, stolice, ważne miasta, najważniejsze zabytki). Informacje o tych krajach zawarte były w dwóch odczytanych bajkach. Konkurs podzielony został na kilka konkurencji: 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące wiadomości zawartych w bajkach – każdy uczestnik otrzymuje kartę pracy. 2. Rysowanie flag Francji i Niemiec – dzieci otrzymały kredki i kartki oraz wzory flag. 3. Układanie puzli – Brama Brandenburska, Wieża Eifla i Luwr oraz krótkie informacje o wymienionych zabytkach. 4. Pisanie i staranne odwzorowywanie wyrazów: Deutschland, Berlin, France i Paris. 5. Na konturowej mapie Europy znaleźć i stosownymi kolorami obrysować Polskę, Francję i Niemcy oraz zaznaczyć i podpisać stolice tych państw. 6. Wykonanie pięknych kartek świątecznych z życzeniami w języku niemieckim i francuskim – każde dziecko otrzymało czystą kartkę, różne materiały do ozdoby oraz karteczki z życzeniami w 2 językach. Po każdej konkurencji przyznawano każdej grupie za otrzymane punkty określoną ilość cukierków, które wkładano do miseczek. Podczas pracy uczestników słuchano pięknych kolęd w języku niemieckim i francuskim oraz wykonano szereg zdjęć uczestników, organizatorów i opiekunów, które zostaną dzieciom przekazane. Po obliczeniu i ogłoszeniu wyników konkursu każda grupa została nagrodzona dyplomem. Poza tym każdy uczestnik otrzymał czekoladę, długopis i batonika. Najmłodszy uczestnik dostał jeszcze kredki i kolorowankę.Wszystkie nagrody, prezenty oraz inne potrzebne do przeprowadzenia konkursu rzeczy sfinansowały organizatorki.

WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU "NAJLEPSZE PIÓRO JASTRZĘBIA"         

Finał konkursu "Najlepsze pióro Jastrzębia" okazał się szczęśliwy dla naszych koleżanek i kolegów zarówno z gimnzjum, jak i liceum. Anna Tomaśko z klasy III A liceum zajęła I miejsce na najlepszy esej. Kamil Kuśka z klasy III b gimnazjum zajął III miejsce w konkursie na reportaż. Najlepszymi felietonistami okazali sie: Ania Tomaśko - II miejsce i Łukasz Topa - III miejsce. Jesteśmy bardzo dumni z naszych kleżanek i kolegów!!! Wszystkim składamy życzenia dalszych sukcesów i ciągle ogromnej weny twórczej.

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości Polski         

Wychowywani w patriotycznym duchu, uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości. Korytarze, sale lekcyjne przybrały uroczysty wystój, przypominający o fakcie odzyskania niepodległści przez polskę 89 lat temu. Klasy gimnazjalne przygotowały apel na temat walki Polaków o niepodległość i pierwszych miesiecy niepodległości. Klasy licealne przedstawiły wydarzenia z 10-22 listopada 1918 roku oraz osiagnięcia w RP. Przez glośniki młodzież wysłuchała pieśni z okresu walk o niepodleglość, w tym najsłynnieszą - "Marsz Pierwszej Brygady". W klasach gimnazjalnych p. mgr Ksenia Szymaniec i p. mgr Alicja Kaczorowska , a w klasach licealnych - p. mgr Jadwiga Brodowska i p. Maria Rudowska zorganizowały konkurs na temat odzyskania niepodległości w II Rzeczpospolitej. Oto wyniki: III Liceum Ogólnokształcące Jakub Jędruś z kl. I A - I miejsce Beata Szyszko IC - II miejsce Maria Pietryło - III miejsce Gimnazjum nr 4 Piotr Wladysławski z III g - I miejsce Daria Kowalska z III c - II miejsce Weronika Urbańska, Ola Grzeszczuk z klasy III c - III miejsce GRATULUEMY !!!!

Wycieczka do Jednostki Wojska Polskiego        

Uczniowie Liceum Ogółnokształcącego nr 3 i klasa 3b Gimnazjum nr 4 wyjechali na wycieczkę do Bielska-Białej. Najbardziej wzruszającym momentem było powitanie Polskich żołnierzy, którzy powrócili z misji w Afganistanie. Kolejnym punktem wycieczki było zapoznanie się z uzbrojeniem 18 Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego im.kpt.Ignacego Gazurka. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie nawiązywali kontakty z żołnierzami, którzy opowiadali o pracy oraz funkcjonowaniu broni. Można było dotknąć i zobaczyć sprzęt, którym posługują się w Afganistanie i Iraku. Współpraca z Jednostką Wojska Polskiego rozpoczęła nauczycielka przysposobienia obronnego mgr Lidia Trześniewska. Już od 5 lat nasi uczniowie biorą udział w Dniach Otwartych Koszar i Międzynarodowych Zawodach Kadetów na poligonie w Bielsku- Białej.Zmęczeni lecz zadowoleni powróciliśmy do naszego miasta oczekując następnego wyjazdu do Bielska-Białej do Jednostki Wojska Polskiego.                                            Uczniowie ZS nr 3

"Kociaki" z naszej szkoły przeszły zwycięsko "chrzest bojowy"!!!!        

6 października 2007r. odbyła się w szkole świetna impreza- przyjmowaliśmy w poczet uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół nr 3 pierwszoklasistów. Do imprezy przygotowywalli sie długo.., trzeba było bowiem czymś zaskoczyć "starszaków", oczarować nauczycieli.., zrobić wrażenie na dziennikarce z "Jasnetu")))))))) I udało sie!!! Zwycięsko przeszli wszystkie konkurencje, nieraz trudne, zawsze dowcipne.. i jak zwykle- bardzo pomysłowe. Ich starsi koledzy i koleżanki musieli się napracować, by dać w kość "kociakom". Ale ci pokazali, że niczego się nie boją, bo potrafią śpiewać, tańczyc, mają zdolnosci aktorskie, dobre apetyty!!!! a humor zawsze im dopisuje !!! Zaimponowali nam wszystkim i z radością przyjmujemy ich do naszego grona!!! A oto co napisała pani Kasia z "Jasnetu" o naszej imprezie: "Pasowanie na gimnazjalistę" - to hasło imprezy zorganizowanej w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego, jaka miała miejsce w sobotę, 6.10. Również w tym dniu licealiści klas pierwszych przechodzili swój szkolny chrzest, podczas którego nabyli pełnię praw uczniowskich. Tego typu przedsięwzięcia mają już swoją ugruntowaną szkolną tradycję. Dyrektor szkoły Wioletta Brzykcy wskazuje na rok 2000, jako początek imprez adaptacyjnych dla pierwszaków. „Zawsze na początku roku szkolnego staramy się, aby nowoprzyjęci uczniowie poznali się, a także zaznajomili ze szkołą. Dobrym i sprawdzonym pomysłem ku temu są właśnie takie imprezy, jak ta dzisiejsza. Młodzież może wykazać się inicjatywą, którą wspólnie realizuje. Przy okazji następuje integracja klasy, a ponadto udaje się nam uniknąć tzw. zjawiska fali. Tak więc przyjęcie nowych uczniów do społeczności szkolnej odbywa się w przyjaznej atmosferze" - mówiła pani W. Brzykcy. Sala gimnastyczna ZS nr 3 była miejscem, gdzie odbywały się konkurencje i rywalizacje pomiędzy poszczególnymi klasami. Nad całością czuwało jury złożone z nauczycieli i uczniów. Organizatorom nie zabrakło pomysłów. Tak więc można było oglądać m.in. taniec robota na linie, usłyszeć śpiew „kociego" hymnu, podziwiać namalowane na rękach graffitii, a najlepsze matematyczne głowy trudziły się nad obliczeniem pola powierzchni ławki za pomocą zapałek. Ci, którzy odkryli w sobie talent aktorski, odgrywali zaręczyny w nieco zmodyfikowanej formie, godnej bardziej lub mniej odległej przyszłości. Inwencja pierwszoklasistów przejawiała się także oryginalnością strojów. Każda klasa starała się skupiać na sobie uwagę jury, a także konkurencji. Wszystkiego dopełniała muzyka, która rozbrzmiewała w murach szkoły jak i poza nią. W minioną sobotę ZS nr 3 tętnił życiem, jednak był to wyjątkowy dzień bez lekcji i pytania. Również takie dni zdarzają się w ciągu roku szkolnego, co świadczy o tym, że szkoła jest miejscem nauki, ale i na dobrą zabawę od czasu do czasu znajdzie się czas. W kategorii gimnazjalistów jury ustaliło następująca klasyfikacje: I miejsce i nagroda 3 dni bez pytania kl.I „c",II miejsce i nagroda 2 dni bez pytania kl. I „e",III miejsce i nagroda 1 dzień bez pytania kl. I „a" i I „g".W kategorii liceum jury ustaliło następującą klasyfikację: I miejsce i nagroda 3 dni bez pytania kl.I „d", II miejsce i nagroda 2 dni bez pytania kl. I „a", III miejsce i nagroda 1 dzień bez pytania kl. I „c". W tym samym czasie starsze klasy brały udział w konkursach językowych z j. angielskiego i j. niemieckiego. Rozwiązywano różnego rodzaju quizy, które badały wiedzę z różnych dziedzin kultury o danym kraju. Zajęcia zorganizowane dla pierwszaków są dobrym sposobem do poznania nowej szkoły i kolegów. Edukacja w gimnazjum czy liceum, to nie tylko nauka, ale również kontakty interpersonalne, do których w ostatnim czasie przywiązuje się coraz większe znaczenie. Dobrze, że szkoły coraz chętniej i to nie od dzisiaj, podejmują te ważne z pedagogicznego punktu widzenia zagadnienia. Bo przecież szkoła ma nie tylko uczyć, ale i wychowywać.

Stypendyści III LO - jesteśmy z Was dumni!        

Uczennica klasy III A LO, Anna Tomaśko, jest tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Ania w roku szkolnym 2006/2007 uzyskała najwyższą średnią w szkole, tj. 5,57 ( bagatelka!). Ponadto okazała się mistrzynią III Konkursu Miejskiego na "Najlepsze Pióro Jastrzębia" aż w dwóch kategoriach: esej i reportaż. Anna bierze również udział w licznych konkursach historycznych i o tematyce Unii Europejskiej. Jej pasją, oprócz literatury - zwłaszcza rosyjskiej - hostorii i nauk społecznych, jest taniec towarzyski! W parze z dawidem Sprawką uzyskali w ubiegłym roku szkolnym tytuł wicemistrzów Polski!!! jak znaleźć czas na naukę i takie pracochłonne hobby? Okazuje się, że Ania znakomicie organizuje sobie czas i jest bardzo wobec siebie wymagajaca. Jej marzeniem są Międzywydziałowe Studia Humanistyczne (prawo, dziennikarstwo, polonistyka). Aniu, gratulujemy Ci z głębi serca wszystkich sukcesów i życzymy realizacji życiowych planów! (Informacji udzieliła p. mgr Olga Bezuch- wychowawczyni Ani Tomaśko) Stypendium Wojewody Śląskiego otrzymał Rafał Bielski - uczeń III B LO. Rafał naukę w naszym liceum rozpoczął w klasie z rozszerzoną matematyką, fizyką z astronomia, informatyką i językiem angielskim. Juz od pierwszych dni wyróżniał się aktywnością i erudycją. zawsze uzyskiwał najwyższe oceny semestralne i roczne. Rafał jest sympatycznym kolegą, obdarzonym poczuciem humoru, który chętnie spędza wolny czas w gronie znajomych. Nigdy też nie odmówił koleżeńskiej pomocy, zwłaszcza w nauce takich przedmiotów jak matematyka i fizyka. Nasz Sypendysta dzielnie reprezentuje szkołę w licznych konkursach. został Laureatem konkursu matematycznego "OXFORD", a w czerwcu 2007r. zwyciężył w konkursie informatycznym! Nagrodą był komputer, który... uwaga!!! Rafał wygrał dla szkoły)) Rafale! serdecznie Ci gratulujemy wszystkich osiągnięć i sukcesów!! Życzymy Ci, by Twoje plany życiowe się zrealizowały! (Informaci udzieliła p. mgr Bożena Jabłońska- wychowawczyni Rafała Bielskiego)

Jesteśmy dumni z nowej pracowni komputerowej         

3 września 2007r., po akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, nastąpiło uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej, która powstała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Unii Europejskiej pod hasłem " Pracownie komputerowe dla szkół". Projekt współfinansowany został przez UE. Opiekunem pracowni jest p. wicedyrektor mgr Ewa Mentel. Na uroczystości gościliśmy panią naczelnik Wydziału Edukacji - Elfrydę Bielaszkę, która przecięła wstęgę do nowej pracowni, życząc jej użytkownikom wielu sukcesów w dziedzinie informatyki. Radę Rodziców reprezentował przewodniczący p. Janoska, a uroczystości przewodniczyła pani dyrektor szkoły- mgr Wioletta Brzykcy. Nie zabraklo oczywiscie młodzieży, którą reprezentowali przewodniczący wszystkich klas. Pracownia zrobiła zarówno na gościach, jak i na uczniach szkoły, duże wrażenie. O wyposażeniu naszej pracowni można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Muzeum w Sosnowcu - nasz udział w wernisażu wystawy "Młodopolska cyganeria"        

10 września 2007r. młodzeż naszej szkoły wraz z opiekunami skorzystała z zaproszenia do Muzeum w Sosnowcu na wernisaż wystawy zorganizowanej z okazji stulecia śmierci St. Wyspiańskiego "Młodopolska cyganeria". Uroczystości przewodniczył dyrektor Muzeum p. Zbigniew Studecki. Na wernisażu nie zabrakło władz miasta Sosnowca, przedstawicieli Wydziału Kultury, Oświaty, sponsorów uroczystości, przyjaciół Muzeum, gości z Krakowa - rodzinnego miasta St. Wyspianskiego. Oczywiście nie zabrakło młodzieży - przbyli na uroczystość przedstawiciele szkół noszących imię St. Wyspiańskiego. Wystawa "Młodopolska cyganeria" czynna będzie jeszcze do 30 listopada 2007r. Ukazuje ona różnorodnosć polskiej sztuki przelomu XIX i XX wieku. Na ekspozycji zostalo zaprezentowanych ponad 200 obiektów z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, tkaniny artystycznej i użytkowej, jak również elementów wyposażenia wnetrz, fotografii, rzemiosła artystycznego, mebli i ubiorów. Młodzież miała okazję wziąć udział w warsztatach plastycznych, wysłuchać niezwykle interesującego wykładu profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego - wprowadzającego w krakowskie młodopolskie klimaty, obejrzeć fragmenty "Wesela" w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu, zapoznać się z historią Pałacu Schona, w którym mieści się Muzeum, a przy okzazji - obejrzeć również stałą wystawę "Polskie szkło współczesne"- prezentującą ok. 5000 eksponatów jedynej w Polsce kolekcji rodzimego wspólczesnego szkła użytkowego z ostatniej ćwierci XX wieku oraz unikatowe kompozycje czołowych projektantów z tego okresu. Koło Miłośników Twórczości Artystycznej St. Wyspiańskiego

2007-09-14    

Należymy do Klubu Szkól im. Stanisława Wyspiańskiego         

10 września 2007r. w Muzeum w Sosnowcu odbylo się spotkanie przedstawicieli szkół, których patronem jest Stanisław Wyspiański. Spotkanie miało na celu utworzenie Klubu Szkól im . Stanisława Wyspiańskiego oraz wymianę doświadczeń w zakresie popularyzowania sylwetki patrona wśród młodzieży. Współorganizatorem spotkania byla Szkola Podstawowa nr 27 im, St. Wyspianskiego w Sosnowcu. Organizatorzy spotkania przedstawili wstępny projekt współpracy, który będzie realizowany przez najbliższe lata, licząc, że wspólnie organizowane imprezy nie tylko przybliżą młodzieży sylwetkę patrona, ale i pozwolą ujawnić jej swoje talenty, zainteresowania oraz pozwolą zawiązać nowe przyjaźnie. Niektóre z imprez będą mogły sie odbywać na terenie Muzeum w Sosnowcu.

Projekty

Projekt unijny

ue

_____________________

Program Operacyjny

Galeria

Tu obejrzysz aktualne zdjęcia

 

 

Zobacz więcej

Biblioteka

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziełek - Piątek
7:30 -16:00
 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com