Zespół Szkół nr 3 w Jastrzębiu Zdroju im. Stanisława Wyspiańskiego to placówka mająca długą tradycję.

1 września 1960 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 2 połączone z nadaniem im. Józefa Wieczorka w budynku przy ulicy wówczas Józefa Wieczorka, a obecnie 11 Listopada.

Pierwszym kierownikiem szkoły został Franciszek Sitko, a kolejno placówką kierowali:

Stanisław Pawliczek,

mgr Dorota Bury,

mgr Adam Łaczny,

mgr Janina Kowalewska,

mgr Ewa Mentel.

W związku z przeznaczeniem budynku szkoły na potrzeby szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 1979/80 zawieszono funkcjonowanie SP-2, a uczniów i nauczycieli przeniesiono do SP-19, SP-4, SP-13.
W następnym roku szkolnym SP-2 wznowiła działalność gościnnie w budynku SP-19.

W okresie ferii zimowych młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice pod kierownictwem dyrektora mgr Adama Łacznego przenieśli majątek szkoły i wyposażyli klasy w budynku przy ul. Wrocławskiej 6.

Uroczyste otwarcie i przekazanie nowej siedziby społeczności szkolnej nastąpiło 4 Lutego 1981 roku. Ówczesny dyrektor mgr Adam Łaczny rozpoczął wyposażanie szkoły w bazę dydaktyczną. Kontynuowała to dzieło mgr Janina Kowalewska, która funkcję dyrektora objęła 1 września 1982 roku. Wspierała ją i pomagała w trudnej pracy wicedyrektor mgr Halina Rawiak.

Szkoła została zradiofonizowana, pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczno - wychowawcze, zagospodarowano boiska szkolne urządzając pierwszą w mieście "Zieloną salę" oraz salę do gimnastyki gimnastyki korekcyjnej pod kierunkiem mgr S. Szymika.

Szkoła była otwarta na współpracę ze środowiskiem. Rozbudzano ciekawość poznawczą uczniów, zainteresowania organizując spotkania z ciekawymi ludźmi m. in. aktorem Augustem Kowalczykiem, byłym więźniem KL Auschwitz, olimpijczykiem Andrzejem Możdżeniem, tenorem Januszem Kowalskim.
W wyniku zmian organizacyjnych aktem założycielskim z 22 VIII 1995 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach i na podstawie umowy zawartej 31 VII 1995 r. pomiędzy Zarządem Miasta Jastrzębia Zdroju utworzono na bazie SP-2 III Liceum Ogólnokształcące.

Funkcję dyrektora SP-2 i III LO piastowała do 31 XII 1998 r. mgr Janina Kowalewska.

Nowym dyrektorem została mgr Ewa Mentel, która w związku z reformą strukturalną systemu oświaty utworzyła Zespół Szkół Nr 3, w którego skład wchodziły:

III LO,

Gimnazjum nr 4,

SP nr 2.

Szkoła Podstawowa nr 2 zakończyła swoją działalność w roku 2000 - w 40-lecie swojego powstania.
Młodzież szkoły chętnie uczestniczyła w pracach na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności organizując wraz z nauczycielami sesje popularno - naukowe z udziałem zaproszonych pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

W roku szkolnym 1997/98 rozpoczęto wydawanie gazetki szkolnej.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 aktywnie uczestniczyli w życiu naszego miasta:

Agnieszka Czoków w roku szkolnym 1997/98 została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta III kadencji i była posłem do parlamentu Dzieci i Młodzieży w Katowicach.

Od 1998 r. młodzież uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach dotyczących szkoły samorządności i integracji europejskiej w Strasburgu, Tourcoing, Botrop i Marienberg.
23 I 1999 roku rodzice i uczniowie przy pomocy wychowawców zorganizowali po raz pierwszy studniówkę, a pierwsza w historii szkoły matura miała miejsce 11 i 12 maja 1999 roku.
Od 1 VII 2001 r. dyrektorem Zespołu Szkół została mgr Wioletta Brzykcy, która pełni tą funkcję nadal.

Osiągnięcia szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 jak i Zespół Szkół nr 3, to placówki, w których realizowało się i realizuje nadal zadania programu dydaktyczno - wychowawczego oraz stwarzało się i stwarza warunki do pełnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań młodzieży.

Udział uczniów w licznych konkursach i zajmowane przez nich miejsca były powodem do zadowolenia i satysfakcji nauczycieli i wychowawców. Oto niektóre znaczące sukcesy uczniów SP - 2:

Stefan Szymik - I miejsce w III Mistrzostwach Nauczycieli w Narciarstwie Alpejskim, 1987 r.

Izabela Tomaszewska - finał olimpiady biologicznej, 1985 r.

Stefan Szymik - I Miejsce w slalomie specjalnym na Mistrzostwach Polski Nauczycieli, 1988 r.

Stefan Szymik - II Miejsce w slalomie gigancie na Mistrzostwach Polski Nauczycieli, 1988 r.

Robert Kruszyk - I Miejsce w olimpiadzie biologicznej, 1987 r.

Izabela Curyłło - I Miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim, 1987 r.

Wyróżnienia I i II stopnia w przeglądach zespołów artystycznych dla zespołu "Wesołe Nutki" w 1987 r. i 1988 r.

Edyta Ławniczek - I Miejsce w olimpiadzie przedmiotowej z języka rosyjskiego, 1997r.

Mariusz Cholajda, Robert Tonasko, Katarzyna Biskup - II miejsce w Wojewódzkim konkursie wiedzy o województwie katowickim, 1988r.

Izabela Curyłło - II miejsce w olimpiadzie z języka polskiego, 1989 r.

Katarzyna Fla - III miejsce w olimpiadzie z języka polskiego, 1990 r.

Sławomir Niedbała - finał wojewódzkiego konkursu z fizyki, 1991 r.

Sławomir Niedbała, Jacek Komorowski, Tomasz Biedka - III miejsce w rejonowym konkursie ekologicznym, 1991 r.

Paweł Posanow, Mariusz Lerka, Krzysztof Drzewiecki - II miejsce w konkursie "Armia Krajowa",1991r.

Joanna Kaczor - laureat Wojewódzkiego Konkursu z języka polskiego, 1998 r.

Jacek Lenkowiec -wyróżnienie i nagroda rzeczowa w 40 Konkursie Europejskim organizowanym przez EWG, 1993 r.

Projekty

Projekt unijny

ue

_____________________

Program Operacyjny

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com