O szkole

Załączniki:
Pobierz plik (Statut ZS NR 3 2019.pdf)Statut ZS NR 3 2019.pdf[ ]1316 kB
Przewodniczący: Krystian Giżiński
Z-ca: Sylwester Reymann
Sekretarz i skarbnik: Artur Skorupa
 

Opiekunowie Samorządu szkolnego:

Pan Przemysław Zozworek

Pan Paweł Czarnuch

Nasz patron Stanisław Wyspiański

Biografia Żył w latach 1869 - 1907. Dramaturg, malarz, reformator teatru. Jest autorem polichchromii i witraży w koścoiołach krakowskich, m.in. w kościele franciszkanów. Przygotowywał scenografie do własnych dramatów, opracowania graficznie i typograficznie swoje utwory. 

Projektował wnętrza, meble i tkaniny. 

Uprawiał ilustrację książkową i malarstwo portretowe (słynne wizerunki dzieci, kobiet i autoportrety w technice pastelowej). W dramatach podejmował tematy dotyczące dawniejszej i nowszej historii narodowej. 

KALENDARIUM

1869 - 15 stycznia w Krakowie przy ulicy Krupniczej 14(obecnie 26), urodził się Stanisław Wyspiański, pierwsze dziecko Franciszka i Marii z Rogowskich.

- 7 lutego - chrzest Stanisława Wyspiańskiego.

1871 - Urodził się Tadeusz Wyspiański, młodszy brat Stanisława.

1873 - Wyspiańscy przenoszą się z ul. Krupniczej do tzw. Domu Długosza przy ul. Kanoniczej 13.

Franciszek Wyspiański urządza tutaj swoją pracownię rzeźbiarską.

1875 - Umiera Tadeusz Wyspiański, młodszy brat Stanisława.

- Stanisław Wyspiański rozpoczyna naukę w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim Męskim, mieszczącej się w pałacu Larischa. Kolegami Wyspiańskiego w klasie I są Józef Mehoffer i Henryk Opieński, przyszły kompozytor.

1876 - 18 sierpnia umiera matka Stanisława Wyspiańskiego.

- Dalsza nauka w Szkole Ćwiczeń.

1877 - W III klasie do grona kolegów i zarazem bliskich przyjaciół przyłącza się Stanisław Estreicher.

1878 - Dalsza nauka w Szkole Ćwiczeń, IV klasa.

1879 - W marcu Stanisław Wyspiański kończy naukę w Szkole Ćwiczeń,

- we wrześniu rozpoczyna naukę w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, najstarszym gimnazjum polskim zwanym dawniej Collegium Nowodworskiego.

1880 - Jesienią Stanisław Wyspiański przeprowadza się do domu wujostwa Stankiewiczów przy ul. Kopernika 1, przechodząc pod ich opiekę.

1881 - Dalsza nauka w Gimnazjum Św. Anny – druga i trzecia klasa.

1882 - Dalsza nauka w Gimnazjum Św. Anny – trzecia i czwarta klasa.

- Założenie wraz z kolegami szkolnego kółka dramatycznego.

1883 - Dalsza nauka w Gimnazjum Św. Anny – czwarta i piąta klasa.

- Rysunkowy portret tercjana Jana Gwoździa, świetnie oddający podobieństwo modela, zwraca uwagę na plastyczne zdolności Wyspiańskiego.

- Stanisław wraz z wujostwem przeprowadza się na ul. Zacisze 2.

1884 - Dalsza nauka w Gimnazjum Św. Anny – piąta i szósta klasa.

- Początki znajomości i przyjaźni z Lucjanem Rydlem.

- Stanisław Wyspiański wpisuje się jako słuchacz nadzwyczajny do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, na Oddziale Rysunku.

1885 - Dalsza nauka w Gimnazjum Św. Anny - siódma klasa.

1886 - Dalsza nauka w Gimnazjum Św. Anny.

- Pierwsza próba dramatyczna Batory pod Pskowem

1887 - Złożenie egzaminów maturalnych.

- Podróż artystyczna po Galicji Wschodniej - Lwów, Drohobycz, Rohatyn, Stanisławów, Bohorodczany, Halicz. Podróż przyniosła dużą liczbę rysunków, który zdobyły uznanie Jana Matejki.

- W październiku Wyspiański rozpoczyna studia w Szkole Sztuk Pięknych - Oddział Rysunku - oraz równocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Filozoficzny - słuchając wykładów z historii sztuki, historii Wielkiej Rewolucji Francuskiej, historii Polski, Rzymu i Niemiec oraz wykładów o Dantem;

- uczestniczy też w pracach uniwersyteckiego Kółka Estetyków.

1888 - Studia nad twórczością wielkich mistrzów Renesansu: Rafaela, Michała Anioła i Albrechta Durera.

- W Kółku Estetyków wygłasza odczyt o wpływie sztuki włoskiej na sztukę Renesansu w Polsce.

- Przeniesienie Stanisława do III Oddziału Szkoły Sztuk Pięknych stanowiące wyróżnienie za postępy w nauce i pracy.

- Szkolna nagroda za rysunek Koncert Jankiela (czerwiec).

- Wizyta w Korabnikach u państwa Brudzewskich. Młodzieńczy flirt z Adelą Brudzewską.

- Szkic literacki Liga żółtych kwiatów.

- Podczas wakacji przebywa wraz z Komisją Historii Sztuki UJ, jako rysownik Komisji, na dwutygodniowym objeździe po ziemi kieleckiej.

- Liczne rysunki dokumentalne.

- Opis wnętrza kościoła Św. Krzyża w Krakowie.

1889 - W kwietniu prezydent miasta Krakowa przyznaje Stanisławowi Wyspiańskiemu stypendium Zubowskiego w wysokości 150 zł reńskich na rok.

- Wakacyjna wycieczka inwentaryzacyjna pod przewodnictwem profesora Władysława Łuszczkiewicz (Nowy Sącz, Stary Sącz, Biecz, Jeżów, Bobowa), kontynuowana później wraz z Józefem Mehofferem (Krużlowa, Mogilna, Korzenna, Grybów, Ptaszkowa) oraz samotnie (Kamionka Wielka, Tarnów).

Plonem wycieczki były liczne rysunki zabytków sztuki o wartości dokumentarnej., na przykład artysta odrysował drewniane domy z podcieniami w Bobowej na dwa miesiące przed ich spłonięciem w wyniku pożaru miasteczka.

- Od 15 września do końca roku Stanisław Wyspiański pracuje wraz z Janem Matejką przy wykonaniu nowej polichromii Kościoła Mariackiego w Krakowie. Kierownikiem robót jest Tadeusz Stryjeński.

- Liczne rysunki ukazujące m. in. pracę przy wykonywaniu polichromii oraz detale architektoniczne i rzeźbiarskie kościoła, m. in. odrysy figur i ornamentów z ołtarza Wita Stwosza.

Bliższe zetknięcie się ze sztuką gotycką ma znaczny wpływ na ukształtowanie się języka plastycznego Wyspiańskiego, uczy go precyzji linii i muzyczności kształtu, które decydować będą w przyszłości o jego charakterystycznym stylu.

- Przeniesienie Wyspiańskiego na czwarty rok w Szkole Sztuk Pięknych i przyznanie mu stypendium Wydziału Krajowego na studia za granicą.

- Występy w teatrze amatorskim w przedstawieniu Paillerona Nieśmiały, w którym odtwarza główną rolę.

1890 - Dalsze prace przy wykonywaniu polichromii w Kościele Mariackim, do 22 lutego.

- 1 marca wyjeżdża Wyspiański w pierwszą podróż zagraniczną. Wiedzie ona przez Wiedeń, Wenecję, Padwę, Weronę, Mantuę, Mediolan, Bazyleę, Como, Lucernę do Paryża gdzie zostaje 6 tygodni.

W Paryżu ogląda przedstawienia teatralne, m.in. spektakl Barbiera „Joanna d'Arc".

Z Paryża wycieczki do Chartres, Rouen, Reims, Amiens, gdzie zwiedza katedry gotyckie, uzupełniając studia nad sztuką gotycką podjęte wcześniej w Krakowie w Kościele Mariackim.

- W drodze powrotnej przez Niemcy, Wielkopolskę i Śląsk - zwiedza niemieckie katedry romańskie;

- Dwa wczesne autoportrety rysunkowe (jeden powstał w Pradze).

1891 - Praca nad projektami witraży dla Kościoła Mariackiego w Krakowie.

- 11 maja Stanisław Wyspiański wyjeżdża ponownie do Paryża udając się tam przez: Wiedeń, Salzburg, Innsbruck, Rapperswil, Zurich, Berno, Neuchatel, Dijon, Troyes.

Do Paryża przyjeżdża 23 maja. Tu żywo interesuje się teatrem. Ogląda m. in. sztuki Moliera, Corneille'a, Racine'a, Musseta, Beaumarchais, Hugo, Lessage'a i Scribe'a.

- 8 do 19 czerwca zdaje egzamin z rysunku (wraz z Józefem Mehofferem) do Ecole des Beaux - Arts, zakończony niepomyślnym wynikiem.

- W lipcu Wyspiański i Mehoffer rozpoczynają studia w zakresie malarstwa olejnego w prywatnej pracowni tzn. Akademii Colarossi.

- Prace Wyspiańskiego i Mehoffera nad projektami konkursowymi dekoracji ściennych dla gmachu Rudolfinum w Pradze. Obydwaj artyści nie uzyskali w tym konkursie żadnej nagrody.

- Dalsze zainteresowanie dla teatru (odwiedza modernistyczny Theatre d'Art) i dramatu - lektura Ibsena.

1892 - Zmiana paryskiego mieszkania z rue de l'Echaude na bulwar Montparnasse.

- Próby literackie - trylogia dramatyczna Podzamcze - Wawel, Fantazja, Idea. Teksty te nie dochowały się.

- Stanisław Wyspiański otrzymuje stypendium im. Matejki na kształcenie się w malarstwie za granicą, w wysokości 500zł reńskich.

- Praca nad librettem operowym Fantaści dla kompozytora Henryka Opieńskiego.

- Praca nad projektem konkursowym kurtyny dla teatru krakowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu (kwiecień) jest nie pomyślne dla artysty.

- 1 -18 sierpnia zwiedzanie katedr francuskich -Rouen i Amiens.

- Od 22 października do 8 listopada pobyt we Lwowie w związku z zakończeniem prac nad projektem witraża Śluby Jana Kazimierza dla tamtejszej katedry.

1893 - 10 lutego ponowny przyjazd do Paryża. Ogląda w paryskich teatrach sztuki Moliera i Marivaux.

- Dramat - libretto operowe Daniel (lipiec).

- Pierwsza wersja Warszawianki (sierpień).

- Scena dramatyczna Królowa Korony Polskiej (listopad).

- Wyjazd do Lwowa z kartonami witrażowymi dla katedry i ich pokaz w sali Politechniki Lwowskiej.

Obrazy: Dziewczynka gasząca świecę,

Chłopiec z kwiatem.

Rysunek Annah (modelka Gauguina).

1894 - 17 marca czwarty już wyjazd do Paryża przez Wiedeń, Linz , Simbach , Monachium, Bazyleę. Zamieszkuje w pracowni Paula Gauguina przy Avenue de Maine.

- Lektura dramatów Hauptmanna i Maeterlincka.

- Praca nad dramatem Meleager.

- Przed 1 listopada powrót do Krakowa.

Obrazy:

Planty o świcie,

Planty w nocy,

Weranda.

Polonia - projekt witraża dla katedry we Lwowie.

Portret Lucjana Rydla,

Śmierć matki.

1896 - Początek prac w kościele Franciszkanów.

- Dalsze prace nad witrażami dominikańskimi.

- Ćwiczenia rzeźbiarskie.

- Szkice dekoracji kościoła w Bieczu.

- W maju i w czerwcu częste wycieczki po okolicach Krakowa - Bielany, Panieńskie Skały, Krzemionki, Przegorzały, Zabierzów, Kalwaria - liczne studia i rysunki kwiatów i roślin - tzw. Zielnik.

- Początek pracy nad dramatem Legenda.

- Rysunki do Iliady Homera.

- Od 29 czerwca do 13 lipca ćwiczenia wojskowe odbywane w charakterze rezerwisty zapasowego.

- Wyspiański otrzymuje zamówienie na szkic polichromii kościoła św. Krzyża w Krakowie; okazuje się nieaktualne w związku z odkryciem - podczas prac restauratorskich -oryginalnej polichromii z XVI w.

- Prace w tym kościele. Kopie oryginalnej polichromii.

1897 - Dalsze prace w kościele Św. Krzyża. Zatarg z Tadeuszem Stryjeńskim na tle tych prac.

- Praca nad witrażami do kościoła Franciszkanów w Krakowie.

- Wyspiański jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

- Ukończenie Legendy I .

- Ukończenie dramatu Meleager.

- Praca nad dramatem Protesilas i Laodamia.

- Wyspiański pokazuje na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sukiennicach 35 swoich pasteli. Pozytywna recenzja w "Nowej Reformie".

- Dalsze studia roślin.

- We wrześniu początek współpracy z tygodnikiem Życie.

- 1 października na wystawie Towarzystwa Sztuka we Lwowie Wyspiański wystawia m. in. kartony witrażowe do kościoła Franciszkanów w Krakowie oraz ilustracje do Iliady.

Obrazy:

Skarby sezamu,

Głowa Żyda,

Portret Zenona Parviego,

Żywioły - projekt dekoracji kościoła Franciszkanów w Krakowie.

1898 - W pierwszych dniach lutego krótki pobyt w Warszawie z okazji wystawy konkursowej Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, na której pokazywał swoje projekty witraży. Zwiedzanie m. in. Łazienek, i Starego Miasta.

- W kwietniu w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazuje się nakładem autora Legenda I stanowiąca debiut literacki Wyspiańskiego. Na karcie tytułowej umieszczone są daty: Paryż 1892 - Kraków 1897.

- Wyspiański wraz ze Stanisławem Przybyszewskim obejmuje redakcję Życia jako kierownik artystyczny tego pisma.

- W lipcu Wyspiański przeprowadza się do tzn. kamienicy Czyncielów przy placu Mariackim 9.

- W Życiu - numery 45 z 26 listopada i 46 z 3 grudnia - ukazuje się drukiem Warszawianka.

- 26 listopada premiera Warszawianki w teatrze krakowskim za dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego. Jest to pierwsze wystawienie teatralne sztuki Wyspiańskiego. Reżyserował i grał rolę Starego Wiarusa Ludwik Solski.

Obrazy:

Chochoły(1898 -1899),

Portret Kazimierza Lewandowskiego.

- Ukazuje się drukiem dramat Meleager. Na karcie tytułowej daty : Paryż 1894 - Kraków 1897.

1899 - Dramat Lelewel dedykowany dyrektorowi Pawlikowskiemu wystawiony 20 maja w teatrze krakowskim.

- W Przeglądzie Polskim i w osobnej odbitce ukazuje się tragedia Protesilas i Leodamia.

- W Życiu publikacja tragedii Klątwa; także osobna odbitka książkowa.

Obraz:

Portret Jerzego Żuławskiego.

1900 - Praca nad dramatem Noc Listopadowa (scena pożegnania Demeter z Korą).

- Pierwsze szkice witraży wawelskich.

- Dramat Legion.

- Publikacja rapsodu Kazimierz Wielki w dodatku do Czasu.

- Publikacja rapsodu Bolesław Śmiały w Krytyce.

- 18 września ślub z Teofilą Spytkówną, służącą u ciotki Stankiewiczowej.

- 20 listopada w Kościele Mariackim w Krakowie ślub Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną i weselne uroczystości w dworku Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach.

Obraz:

Główka Helenki.

1901 - Praca nad Weselem.

- W lutym przeprowadzka z placu Mariackiego na ulicę Krowoderską.

- 16 marca premiera Wesela w teatrze krakowskim.

- Na przełomie kwietnia i maja ukazuje się w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - nakładem własnym autora -Wesele.

- 31 października inscenizacja Dziadów Adama Mickiewicza w teatrze krakowskim.

- 10 listopada umiera Franciszek Wyspiański, ojciec artysty.

1902 - Praca nad Wyzwoleniem (3 akt).

Rapsody:

Piast,

Święty Stanisław,

Henryk Pobożny pod Legnicą,

fragment Wernyhory.

- Publikacja pierwszych fragmentów Nocy Listopadowej w czasopismach Krytyka i Czas.

- Wyspiański zostaje mianowany docentem na wydziale sztuki dekoracyjnej i kościelnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

- Projekt witraża z przedstawieniem Bł. Salomei dla kościoła Franciszkanów w Krakowie.

- Praca nad witrażem Kazimierz Wielki dla katedry na Wawelu.

- Praca nad dramatami Wyzwolenie i Noc Listopadowa.

Obrazy:

Autoportret,

Portret żony,

Dziewczynka z dzbankiem.

1903 -10 stycznia ukazuje się w druku Wyzwolenie.

- 28 lutego premiera Wyzwolenia na scenie teatru krakowskiego z udziałem Stanisławy Wysockiej (Muza). Konrada grał Andrzej Mielewski.

- 25 kwietnia premiera dramatu Protesilas i Laodamia w teatrze krakowskim z udziałem Heleny Modrzejewskiej.

- 7 maja premiera Bolesława Śmiałego w teatrze krakowskim w inscenizacji Wyspiańskiego i w zaprojektowanych przez niego dekoracjach i kostiumach. Rolę Krasawicy odtwarzała Władysława Ordonówna.

- 25 czerwca ukazuje się w druku dramat Bolesław Śmiały.

- Stan zdrowia Wyspiańskiego pogarsza się;

- w lecie pobyt w Rymanowie.

- Praca nad dramatem Achilleis.

- Lektura Starego Testamentu.

- Krótki pobyt w Wenecji. Mieszka na Lido.

- W jesieni dalsze pogorszenie się stanu zdrowia.

- Praca nad dramatami Akropolis i Noc Listopadowa.

- 22 grudnia ukazuje się w druku dramat Achilleis.

Obraz:

Portret Władysławy Ordonówny w roli Krasawicy.

1904 - 26 stycznia premiera Legendy II w teatrze lwowskim.

- 29 marca ukazuje się w druku dramat Akropolis.

- 6 maja ukazuje się w druku dramat Legenda II.

- Prace przy dekoracji Domu Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Reja w Krakowie -m. in. Balustrada z motywem liści kasztanowca w klatce schodowej.

- Urządzenie Świetlicy Towarzystwa Sztuki.

- Projekty mebli dla Tadeusza Żeleńskiego.

- W lecie krótki pobyt na kuracji w Bad-Hall w Górnej Austrii.

- Praca nad dramatem Weimar 1829 pisanym po niemiecku.

- Prace nad dramatem Skałka.

- Po opuszczeniu Wawelu przez austriackie władze wojskowe Wyspiański opracowuje wraz z architektem Władysławem Ekielskim plan zabudowy wzgórza wawelskiego, tzn. wawelską Akropolis. Projektowano tam m.in. odbudowanie zburzonych gotyckich kościołów i wzniesienie nowych gmachów, m.in. Polskiego Sejmu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, Pałacu Biskupiego i Teatru Greckiego.

- Praca nad dramatem Powrót Odysa.

- Praca nad studium o Hamlecie.

Obrazy:

Autoportret z żoną,

Portret żony z synkiem.

Rysunki do Legendy,

Lalki Bolesławskie,

Śpiący Staś.

1905 - Zgłoszenie rezygnacji z docentury w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

- W lutym Wyspiański spotyka się z Józefem Piłsudskim.

- W lutym Wyspiański zgłasza swoją kandydaturę w konkursie na dyrektora Krakowskiego Teatru Miejskiego, po czym - wskutek nieprzychylnego stanowiska Rady Miejskiej w kwestiach finansowych (kaucja) - wycofuje się. Dyrektorem zostaje Ludwik Solski.

- W marcu ukazuje się studium o Hamlecie dedykowane Autorom Polskim.

- Wyspiański zostaje radnym miejskim z listy Komitetu Demokratycznego Polskiego.

- Zakończenie prac nad dekoracją Domu Towarzystwa Lekarskiego - witraż Apollo, balustrada z motywem liści kasztanowca.

- W lecie ponowna kuracja w Bad - Hall.

- Dalsze pogarszanie się stanu zdrowia. Podejrzenia o początek choroby umysłowej. Krótki pobyt w lecznicy dla nerwowo chorych doktora Żuławskiego.

Obrazy:

Krajobraz z Rudawą,

Macierzyństwo,

Portret Józefa Feldmana,

cykl pejzaży Widok na Kopiec Kościuszki.

1906 - Przekład piątego aktu dramatu Woltera Zaira opublikowany w dzienniku Nowa Reforma.

- Praca nad dramatem Skałka.

- Praca nad przekładem Cyda Corneille'a.

- Krakowska Akademia Umiejętności przyznaje Wyspiańskiemu nagrodę za cykl pejzaży z widokiem na Kopiec Kościuszki.

- W lipcu Wyspiański przenosi się do zakupionego przez siebie domu we wsi Węgrzce pod Krakowem.

- Przedstawienia Wesela w Łodzi i Warszawie (akt I i fragmenty aktu II).

- Na wystawie w Wiedniu pokaz projektu witraża Kazimierz Wielki.

- Wyspiański otrzymuje nominację na profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

1907 - Publikacja dramatu Zygmunt August w czasopismach Przegląd Powszechny i Krytyka.

- W marcu ukazują się w druku: dramat Powrót Odysa -nakładem autora -i przekład Cyda. Ukazuje się w druku -nakładem autora -tragedia Sędziowie.

- W lecie nieoczekiwana poprawa zdrowia stanu zdrowia. Wyspiański niszczy część swego dorobku artystycznego, m.in. Szkice rysunkowe do witraży wawelskich.

- Na niedługo przed śmiercią Wyspiańskiego - 26 października - premiera Cyda Corneille'a - Wyspiańskiego w teatrze krakowskim. W roli Infantki wystąpiła Irena Solska.

- 28 listopada Stanisław Wyspiański umiera w prywatnej lecznicy prof. Maksymiliana Rutkowskiego w Krakowie, przy ul. Siemiradzkiego.

- Wystawienie trumny z ciałem Wyspiańskiego w krypcie kościoła Pijarów.

- 2 grudnia pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego w Kościele Mariackim i złożenie trumny w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

- 8 grudnia, w numerze 21 Literatury i Sztuki, poświęconym pamięci Wyspiańskiego, Henryk Opieński publikuje po raz pierwszy tekst Daniela opatrując go uwagą: Nieznany utwór Wyspiańskiego.

KALENDARZ IMPREZ

WRZESIEŃ 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

03 września 2018

akademia,

spotkania z wychowawcami

Liceum–klasa II A i II B p. J. Sosna,

p. P. Zozworek

78 rocznica wybuchu II wojny światowej

04 -08 września 2018r.

realizacja obchodów według projektu zespołu przedmiotowego nauczycieli historii oraz wychowawców klas

Zespół przedmiotowy nauczycieli historii, wychowawcy

37 Rocznica Porozumień Jastrzębskich

wrzesień 2018 r

Udział w konferencji organizowanej przez „Pamięć Jastrzębską”

pogadanki, prelekcje, wystawa

Zespół przedmiotowy nauczycieli historii.

Dzień Sybiraka

17 września 2018r.

Reprezentacja szkoły i program artystyczny na cmentarzu komunalnym.

Poczet sztandarowy

p. Szymaniec

PAŹDZIERNIK 2018

Dzień Licealisty

12 października 2018r.

program artystyczny, pasowanie na Licealistę

Klasy 2 ABCD,

+ wychowawcy

klas I

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

cały miesiąc

wystawy, konkursy, prelekcje

Pracownicy biblioteki

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2018r.

Obchody –

12 października 2018r. – według pomysłu Samorządu Szkolnego

Samorząd Szkolny – opiekunowie

p. P. Czarnuch

p. J. Lubszczyk

LISTOPAD 2018

Narodowe Święto Niepodległości

100-lecie  Niepodległości Polski

11 listopada 2018 (obchody w dniach

7 - 13 listopada

wystawa, konkurs, audycja, apel

Gimnazjum Liceum -

Nauczyciele historii + wychowawcy

Ślubowanie uczniów klas pierwszych policyjnych i wojskowych

9 listopada

2018 r.

akademia

Klasy policyjne

i mundurowe –

2A, 2B, 1A, 1B, 1C -

p. Sosna,

p.Zozworek,               

p. Zysko,

p. Potępa,

p. Bugaj,

p. Osika

Dzień Patrona

28 listopada 2018 r.

Lekcje poświęcone S. Wyspiańskiemu.

Wycieczka do Krakowa, udział w spektaklu teatralnym

Międzyszkolny Konkurs o Laur Wyspiańskiego

Nauczyciele języka polskiego, wychowawcy klas –koordynują 

p. Kmita, p. Kern,

p. Wuwer

 GRUDZIEŃ 2018

Mikołajki

6 grudnia

2018 r.

Niespodzianki dla uczniów.

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3

Spotkania wigilijne

Jasełka

21 grudnia

2018 r.

przedstawienia dla młodzieży i Rady Pedagogicznej,

spotkania z wychowawcami

p. A. Bakalarczyk,

p. M. Czulak

p. E. Kaczorowska,

wychowawcy klas

STYCZEŃ 2019

Zakończenie I semestru – klasyfikacja semestralna, podsumowanie – do 11 stycznia 2018 r.

Rozpoczęcie II semestru –14 stycznia 2018 r.

 LUTY 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego 2019r.

Obchody według programu przygotowanego przez zespół informatyków i pedagogów szkolnych

p. P. Wojtan, p.P.Zozworek, p.A.Staszczyk,

p. M. Kuszlewicz-Klos,

p. P. Jarosławski

11-24 lutego - ferie zimowe

 

 

MARZEC 2019

Światowy tydzień mózgu 12-16 marca 2019r. Festiwal nauki – dla uczniów ZS 3 oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta

Nauczyciele biologii, fizyki, matematyki- koordynują

p. Trzetrzelewska

p. Szpyra

 Światowy Dzień Liczby Pi  14 marca 2019r.  Konkursy, wystawy

Nauczyciele matematyki – koordynuje

p. Jewiak  

 Początek wiosny  21 marca 2019r. Koncert Aktywnych 

Koordynuje

p. M. Czarnecka

 KWIECIEŃ 2019

Egzamin gimnazjalny

10-11-12 kwietnia 2019 r.

Przygotowanie sal

          Klasa I E LO            

– p. M. Zawadka

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia 2019 r.

Akcja informacyjno – oświatowa (w dniach 24-25 kwietnia 2019r.)

p. P. Trzetrzelewska

p. B. Jabłońska,

p. K. Osika

p. M. Guzowski

Pożegnanie klas maturalnych

26 kwietnia 2019 r.

akademia

Klasy IIA, IIB, IIC, IID   

p. Sosna,

p. Zozworek, 

p. Zysko

p. Guzowski

 MAJ 2019

Święto Konstytucji

3 Maja

3 maja 2019 r. (obchody 30 kwietnia 2019r.)

realizacja obchodów według projektu zespołu przedmiotowego nauczycieli historii

Zespół przedmiotowy nauczycieli historii

Matura

od 6 maja  2019r.

przygotowanie sal

Klasa I C–

p. K. Osika

 CZERWIEC-WRZESIEŃ 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum Nr 4   pożegnanie absolwentów

21 czerwca 2019 r.

Akademia

Samorząd Szkolny

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w III LO

21 czerwca 2019 r.

Akademia

Liceum –

I D i I E– p. Jabłońska   , p. Zawadka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r.

Akademia

 klasa II A i II B–

p. Potępa, p. Bugaj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

od 23 do 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

od 11 do 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

od  18 do 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć

w klasach programowo najwyższych

w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny

od 6 do 25 maja 2019 r.

Zakończenie rocznych

zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  1. 2 listopada 2018r. (piątek)
  2. 10 kwietnia 2019r. (środa)
  3. 11 kwietnia 2019r. (czwartek
  4. 12 kwietnia 2019r. (piątek)
  5. 2 maja 2019r. (czwartek)
  6. 6 maja 2019r. (poniedziałek)
  7. 7 maja 2019r. (wtorek)
  8. 8 maja 2019r. (środa)

Projekty

Projekt unijny

ue

_____________________

Program Operacyjny

Ubezpieczenie NNW Dzieci szkolnych

       

Numer polisy NNW

EDU-N003493    2018/2019

www.ubezpieczeniwszkole.pl

Zobacz

Certyfikaty

 

 

Galeria

Tu obejrzysz aktualne zdjęcia

 

 

Zobacz więcej

Biblioteka

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziełek - Piątek
7:30 -16:00
 

Po szkole

Po szkole czekają na ciebie liczne koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze

Zobacz więcej ...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com